ظاهر امام مهدی(عج) در هنگام ظهور

ظاهر امام مهدی(عج) در هنگام ظهوریکی از مواردی که شيعه و اهل سنّت درباره آن رواياتی ذکر کرده‌اند، ويژگی‌های حضرت مهدی (عج) هنگام ظهور است. ظاهر امام مهدی(عج) در هنگام ظهور یکی از مواردی که شيعه و اهل سنّت درباره […]

Continue reading »