وهابی‌های عربستان فرزند خود را پس زدند!

وهابی‌های عربستان فرزند خود را پس زدند!کمیته علمای بزرگ عربستان از افکار تکفیری داعش برائت جست و علیه آن موضع گرفت! وهابی‌های عربستان فرزند خود را پس زدند! کمیته علمای بزرگ عربستان از افکار تکفیری داعش برائت جست و علیه […]

Continue reading »