توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری

توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبریخدای متعال آنها را ملت برگزیده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غرّه شدند و وظایف خودشان را انجام ندادند، خدای متعال درباره‌ی آنها فرمود: �ضربت علیهم الذّلة و المسکنة�. توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری […]

Continue reading »