تخریب مسجد مسلمانان توسط بودائیان افراطی

تخریب مسجد مسلمانان توسط بودائیان افراطیدر ادامه آزار و اذیت مسلمانان در میانمار، ده‌ها تن از بودائیان افراطی به مسجدی در بخش مرکزی این کشور حمله و آنها را به قتل تهدید کردند. تخریب مسجد مسلمانان توسط بودائیان افراطی در […]

Continue reading »