رمزگشایی استاد مصری از حروف مقطعه قرآن

رمزگشایی استاد مصری از حروف مقطعه قرآن«عبدالرحیم خلف»، استاد باستان‌شناسی و هنرهای اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه «حلوان» مصر، در پژوهشی جدید تصریح کرد که قرآن کریم تنها با 14 حرف مقطعه نوشته شده است. رمزگشایی استاد مصری از حروف مقطعه […]

Continue reading »