حکم برداشتن مقداری از ابرو برای مرد

حکم برداشتن مقداری از ابرو برای مردحضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی هایی درباره آرایش کردن و زینت نمودن پاسخ گفته است. حکم برداشتن مقداری از ابرو برای مرد حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی هایی درباره آرایش کردن و […]

Continue reading »