فاطمی‌نیا: «بیمار کربلا» نامیدن امام سجاد(ع) نهایت بی‌معرفتی است

فاطمی‌نیا: «بیمار کربلا» نامیدن امام سجاد(ع) نهایت بی‌معرفتی استاستاد سیدعبدالله فاطمی‌نیا می‌گوید: اهل سنت نوشته‌اند که امام سجاد(ع) از خوشبوترین و خوشروترین افراد بود. حال جای تأسف است که من شیعه بگویم «بیمار کربلا»! چقدر ما باید بی‌معرفت باشیم که […]

Continue reading »