اولین نمایشگاه مد «لباس نماز» برای زنان مسلمان در روسیه

اولین نمایشگاه مد «لباس نماز» برای زنان مسلمان در روسیهاولین نمایشگاه مد لباس نماز زنانه در «سن پترز بورگ» روسیه به همت یک شرکت «یاند» برگزار شد. اولین نمایشگاه مد «لباس نماز» برای زنان مسلمان در روسیه اولین نمایشگاه مد […]

Continue reading »

نخستین نمایشگاه سبک زندگی اسلامی در انگلیس

نخستین نمایشگاه سبک زندگی اسلامی در انگلیسبرای اولین بار نمایشگاه «سبک زندگی اسلامی» در انگلیس برگزار خواهد شد. نخستین نمایشگاه سبک زندگی اسلامی در انگلیس برای اولین بار نمایشگاه «سبک زندگی اسلامی» در انگلیس برگزار خواهد شد.نخستین نمایشگاه سبک زندگی […]

Continue reading »