مفتی اعظم عربستان خطاب به نظامیان سعودی: روزه نگیرید!

مفتی اعظم عربستان خطاب به نظامیان سعودی: روزه نگیرید!مفتی اعظم سعودی در ادامه فتواهای عجبیش، به نظامیان عربستانی گفت در صورت ناتوانی، می‌توانند روزه نگیرند. مفتی اعظم عربستان خطاب به نظامیان سعودی: روزه نگیرید! مفتی اعظم سعودی در ادامه فتواهای […]

Continue reading »