برخی مسئولین بانک ها مقید به بانکداری اسلامی نیستند!

برخی مسئولین بانک ها مقید به بانکداری اسلامی نیستند!حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند: مسئولین برخی بانک ها می خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند. برخی مسئولین بانک ها مقید به بانکداری اسلامی نیستند! حضرت […]

Continue reading »

تعرض مرد آمریکایی به زن مسلمان در هواپیما! /چرا نماز خوان ها گناه می کنند/تنها جایی که ربا گرفتن اشکال ندارد

تعرض مرد آمریکایی به زن مسلمان در هواپیما! /چرا نماز خوان ها گناه می کنند/تنها جایی که ربا گرفتن اشکال ندارددر جدید ترین فیلم تبلیغاتی داعش، ابو مصعب و ابو قاقا نقش اول را ایفاء می کنند و دو زندانی […]

Continue reading »