تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع)

تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع)حاجیان مكه روند و فقرا سوی تو آیند// جان به قربان رضا كه تو حج فقرایی. ** ولادت شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس آقا امام رضا علیه السلام مبارک. تصاویر زیبا […]

Continue reading »