سه روایت تکان‌دهنده خبرنگاران هندو درباره کشمیر

سه روایت تکان‌دهنده خبرنگاران هندو درباره کشمیراین روزها کشمیر صحنه درگیری‌ها و حوادث خونین است، مسئله کشمیر، تازه و اتفاقی گذرا نیست. سالهاست که این منطقه باعث تنش و درگیری در شبه قاره هند شده است و دو کشور هند […]

Continue reading »