ممنوعیت پخش اذان شبانگاهی در قرقیزستان

ممنوعیت پخش اذان شبانگاهی در قرقیزستانمرکز بهداشت دولتی و بخش نظارت بر اپیدمیولوژیک بیشکک، پایتخت قرقیزستان، دستور‌العمل ممنوعیت پخش اذان شبانگاهی از مساجد این کشور را صادر کرد. ممنوعیت پخش اذان شبانگاهی در قرقیزستان مرکز بهداشت دولتی و بخش نظارت […]

Continue reading »