پیام صوتی توهین‌آمیز برای شورای روابط اسلامی آمریکا

پیام صوتی توهین‌آمیز برای شورای روابط اسلامی آمریکاشورای روابط اسلامی ـ آمریکایی شعبه سانفرانسیسکو پیام صوتی توهین‌آمیز دریافت کرد. پیام صوتی توهین‌آمیز برای شورای روابط اسلامی آمریکا شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی شعبه سانفرانسیسکو پیام صوتی توهین‌آمیز دریافت کرد.پیام صوتی […]

Continue reading »