چرا هنگام افطاری باید خرما بخوریم؟!

چرا هنگام افطاری باید خرما بخوریم؟!به گفته کارشناسان تغذیه، خرما سرشار از انواع مواد معدنی ، ویتامین و فیبر است و مقدار اندکی چربی دارد. چرا هنگام افطاری باید خرما بخوریم؟! به گفته کارشناسان تغذیه، خرما سرشار از انواع مواد […]

Continue reading »