ماجرای “روزۀ 3 ساعته در عمان” چیست؟ +تصاویر

ماجرای “روزۀ 3 ساعته در عمان” چیست؟ +تصاویروزارت گردشگری عمان، به خبر روزه داری مردم یک روستای این کشور به مدت 3 ساعت، واکنش نشان داد. ماجرای “روزۀ 3 ساعته در عمان” چیست؟ +تصاویر وزارت گردشگری عمان، به خبر روزه […]

Continue reading »