“طوفان توئیتری” برای آزادی شیخ زکزکی به راه افتاد

“طوفان توئیتری” برای آزادی شیخ زکزکی به راه افتادهمزمان با سالروز دستگیری رهبر جنبش اسلامی نیجریه و جنایت علیه مسلمانان نیجریه، طوفان کاربران شبکه های اجتماعی برای آزادى فورى شیخ زکزکی به راه افتاد. “طوفان توئیتری” برای آزادی شیخ زکزکی […]

Continue reading »