اگر اهل معامله و تجارت هستید بخوانید

پیشوایان بزرگ اسلام به مساله تجارت اهمیت فراوانى مى دادند، تا آنجا که در روایت معروف اصبغ بن نباته آمده است که مى گوید: از على (علیه السلام) شنیدم که بر فراز منبر مى فرمود: «اى گروه تجار! اول فقه بیاموزید و سپس تجارت کنید»

پرس نیوز

پرشین موزیک