هزار تبعه تاجیک به داعش پیوسته‌اند

وزیر کشور تاجیکستان الحاق هزار شهروند این کشور به صفوف گروه تروریستی داعش را تأیید کرد.

مرکز فیلم

خرید غذا