دستگيري 1600 نفر “بد دين” +عكس

حساسیت روی اعضای این فرقه از زمانی بیشتر شد که چندی پیش یک پزشک و فرزندش توسط آنها ربوده شدند.

اخبار دنیای تکنولوژی

ابزار رسانه