۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در انتظار تشکیل وزارت امور اسلامی

۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در انتظار تشکیل وزارت امور اسلامیرهبران اسلامی اوگاندا از رئیس جمهور این کشور خواستند تا وزارتی به امور مسلمانان اختصاص دهد. ۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در انتظار تشکیل وزارت امور اسلامی رهبران اسلامی اوگاندا از رئیس […]

Continue reading »

گاردین: روزهای بلند رمضان در انتظار مسلمانان مقیم انگلستان است

گاردین: روزهای بلند رمضان در انتظار مسلمانان مقیم انگلستان استروزنامه گاردین روز شنبه در گزارشی در آستانه ماه مبارک رمضان عنوان کرد که مسلمانان مقیم انگلستان بلندترین ساعات روزه داری را در ماه مبارک رمضان امسال تجربه خواهند کرد. گاردین: […]

Continue reading »