با خنده سر نماز بروید

با خنده سر نماز بروید
مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: بعد از یک سال یا چند سال می‌رویم زیارت، فقط گریه‌هایمان را برای حضرت می‌بریم، انصاف داشته باشید. گریه‌هایتان را کنار بگذارید و خنده‌هایتان را بیاورید. اجتماع جای خنده است، دنیا جای خنده است.

با خنده سر نماز بروید

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: بعد از یک سال یا چند سال می‌رویم زیارت، فقط گریه‌هایمان را برای حضرت می‌بریم، انصاف داشته باشید. گریه‌هایتان را کنار بگذارید و خنده‌هایتان را بیاورید. اجتماع جای خنده است، دنیا جای خنده است.
با خنده سر نماز بروید

خرید vpn kerio client

ganool review