حمله انتحاری به مراسم احیای شب های قدر

حمله انتحاری به مراسم احیای شب های قدر
عضو یک گروه پاسبانی غیرنظامیان در نیجریه گفت: دو انفجار در مقابل مسجد خیابان دامبوآ در مایدوگوری(شمال شرقی نیجریه) رخ داد که خوشبختانه به کسی آسیب نرسید، و فقط دو بمب‌گذار کشته شدند.

حمله انتحاری به مراسم احیای شب های قدر

عضو یک گروه پاسبانی غیرنظامیان در نیجریه گفت: دو انفجار در مقابل مسجد خیابان دامبوآ در مایدوگوری(شمال شرقی نیجریه) رخ داد که خوشبختانه به کسی آسیب نرسید، و فقط دو بمب‌گذار کشته شدند.
حمله انتحاری به مراسم احیای شب های قدر

مرجع توریسم