قليان كشيدن چه حكمي دارد؟

مراجع عظام تقليد در اين خصوص به صورت شرطي فتوا مي دهند.

دانلود فیلم خارجی

اتوموبیل