مسلمانان فرانسه به کلیسا می روند

مسلمانان فرانسه به کلیسا می روند
شورای فرانسوی دین اسلام از مسلمانان خواست، به منظور همبستگی و همدردی با مسیحیان در پی حمله به کلیسایی در فرانسه و قتل کشیش آن، روز یکشنبه، دهم مرداد به کلیساها بروند.

مسلمانان فرانسه به کلیسا می روند

شورای فرانسوی دین اسلام از مسلمانان خواست، به منظور همبستگی و همدردی با مسیحیان در پی حمله به کلیسایی در فرانسه و قتل کشیش آن، روز یکشنبه، دهم مرداد به کلیساها بروند.
مسلمانان فرانسه به کلیسا می روند

خبرهای داغ