نگرانی از حضور مبلغان وهابی سعودی در مدارس آفریقای جنوبی

نگرانی از حضور مبلغان وهابی سعودی در مدارس آفریقای جنوبی
پس از حضور تعدادی از مبلغان وهابی از عربستان سعودی در یکی از دبیرستان های آفریقای جنوبی، نگرانی های جدی ای در این باره بوجود آمد و به گفته مقامات امنیتی این کشور، گمان می رود این گروه، با داعش در ارتباط باشند.

نگرانی از حضور مبلغان وهابی سعودی در مدارس آفریقای جنوبی

پس از حضور تعدادی از مبلغان وهابی از عربستان سعودی در یکی از دبیرستان های آفریقای جنوبی، نگرانی های جدی ای در این باره بوجود آمد و به گفته مقامات امنیتی این کشور، گمان می رود این گروه، با داعش در ارتباط باشند.
نگرانی از حضور مبلغان وهابی سعودی در مدارس آفریقای جنوبی

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان