گروه آمریکایی که می خواهد مسلمانان را به جهنم بفرست! +فیلم

گروه آمریکایی که می خواهد مسلمانان را به جهنم بفرست! +فیلم
گروهی که خود را اداره روابط اسلامی آمریکایی (BAIR) می‌خواند مسئول دوره آموزشی تیراندازی به مسلمانان است.

گروه آمریکایی که می خواهد مسلمانان را به جهنم بفرست! +فیلم

گروهی که خود را اداره روابط اسلامی آمریکایی (BAIR) می‌خواند مسئول دوره آموزشی تیراندازی به مسلمانان است.
گروه آمریکایی که می خواهد مسلمانان را به جهنم بفرست! +فیلم

دانلود سریال و آهنگ