آزار جنسی کودکان در کلیسا +فیلم

کلیسا در بسیاری از موارد به خصوص درباره استرالیا، اشتباهاتی انجام داده است و ما برای اصلاح آن باید هر کاری انجام دهیم.

دانلود موزیک