آیه ای که در عرض 2 روز 2 هزار بار در گوگل جستجو شد

آیه ای که در عرض 2 روز 2 هزار بار در گوگل جستجو شد
انفجار تروریستی روز یکشنبه، ۲۱ آذر ماه، در کلیسای جامع قبطی‌ها در قاهره با واکنش گسترده کاربران مصری مواجه شد.

آیه ای که در عرض 2 روز 2 هزار بار در گوگل جستجو شد

انفجار تروریستی روز یکشنبه، ۲۱ آذر ماه، در کلیسای جامع قبطی‌ها در قاهره با واکنش گسترده کاربران مصری مواجه شد.
آیه ای که در عرض 2 روز 2 هزار بار در گوگل جستجو شد