تأیید حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی بنگلادش

تأیید حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی بنگلادش
دادگاه عالی بنگلادش، درخواست بررسی مجدد حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی این کشور را رد و حکم اعدام وی را تأیید کرد.

تأیید حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی بنگلادش

دادگاه عالی بنگلادش، درخواست بررسی مجدد حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی این کشور را رد و حکم اعدام وی را تأیید کرد.
تأیید حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی بنگلادش

فروش بک لینک

روزنامه قانون