تایید تحریفات کتاب مقدس توسط کشیش مسیحی +فیلم

در این فیلم به خوبی مشاهده می کنید که این کشیش مسیحی ایرانی تبار حاضر نیست این تحریفات در کتاب مقدس را رد کرده، بلکه این دروغ ها را نسبت به پیامبران الهی صحیح قلمداد می کند.

موسیقی روز

آپدیت نود 32