توزیع کتب ضداسلامی در اردن

گروهی از اتباع خارجی‌ با حضور در منازل شهروندان اردنی در استان اربد، کتاب‌های مغایر با تعالیم و آموزه‌های اسلام به زبان عربی در میان آنان توزیع می‌کنند.

فیلم سریال آهنگ

ورزشی