خدايا اگه راست ميگي اين دو ركعت نماز رو قبول كن!

استاد حجت الاسلام و المسلمين قرائتي در بيان احكام نماز به داستان فردي اشاره كرد كه حال وضو گرفتن نداشت و نماز را همانطور بدون طهارت بجا آورد.

سپهر نیوز

تکنولوژی جدید