مسیحیان موصل: داعش نوه شیطان است +عکس

مسیحیان موصل: داعش نوه شیطان است +عکس
بخشی از شهر موصل به تازگی از زیر سلطه داعش آزاد شده و مسیحیان این منطقه سعی دارند خرابه‌های باقی مانده از کلیساها و مراکز مذهبی را دوباره بسازند.

مسیحیان موصل: داعش نوه شیطان است +عکس

بخشی از شهر موصل به تازگی از زیر سلطه داعش آزاد شده و مسیحیان این منطقه سعی دارند خرابه‌های باقی مانده از کلیساها و مراکز مذهبی را دوباره بسازند.
مسیحیان موصل: داعش نوه شیطان است +عکس