نظر سفیر فرانسه در مورد حرم امیرالمومنین(ع) +عکس

نظر سفیر فرانسه در مورد حرم امیرالمومنین(ع) +عکس
دکتر باریتی ابراز امیدواری کرد که در آینده نه چندان دور، شاهد پروژه های خدماتی بیشتری در حرم مطهر امام علی (ع) باشیم

نظر سفیر فرانسه در مورد حرم امیرالمومنین(ع) +عکس

دکتر باریتی ابراز امیدواری کرد که در آینده نه چندان دور، شاهد پروژه های خدماتی بیشتری در حرم مطهر امام علی (ع) باشیم
نظر سفیر فرانسه در مورد حرم امیرالمومنین(ع) +عکس

سپهر نیوز