چرا صلوات را بلند می فرستیم/فیلم

یکی ازاذکار پر فضیلت صلوات فرستادن برمحمد وال محمد(ص)است.

پرس نیوز

اس ام اس جدید