نشست اضطراری بررسی اوضاع اقلیت مسلمانان روهینگیا

نشست اضطراری بررسی اوضاع اقلیت مسلمانان روهینگیادو نشست اضطراری با هدف بررسی اوضاع اقلیت مسلمان روهینگیا و بحران مستمری که این گروه از مردم میانمار با آن مواجه هستند، در شهرهای ژنو و بروکسل برگزار شد. نشست اضطراری بررسی اوضاع […]

Continue reading »