خاطره جالب مرجع تقلید مشهور از علامه طباطبایی

خاطره جالب مرجع تقلید مشهور از علامه طباطباییحضرت آیت الله سبحانی گفتند: ما یک مرتبه هم از مرحوم علامه طباطبایی(ره) کلمه «أنا» را نشنیدیم؛ اما کلمه «نمی دانم» را فراوان بیان کرده اند. خاطره جالب مرجع تقلید مشهور از علامه […]

Continue reading »

عکس/ تصویری از دو مرجع فقید شیعه

عکس/ تصویری از دو مرجع فقید شیعهتصویری از مرحوم آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی و مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرنی عکس/ تصویری از دو مرجع فقید شیعه تصویری از مرحوم آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی و مرحوم آیت الله […]

Continue reading »