چرا کلیسای غرب با “همجنسگرایی” کنار می آید؟ +فیلم

با توجه به مخالفت کتاب مقدس مسیحیان و مردود بودن همجنسگرایی در نزد تمام ادیان و فرهنگ های گذشته، ولی رهبر مسیحیان جهان تلاش دارد همجنسگرایی را از حقوق شخصی انسان به شمار آورد و کشیشان زیادی را در غرب به عنوان کشیش همجنسگرا تربیت می کند!

اس ام اس جدید

اندروید