اسلام هراسی در “مدارس ابتدایی” کانادا +عکس

اسلام هراسی در “مدارس ابتدایی” کانادا +عکس
مرکز تحصیلات اسلامی اهل بیت در “اوتاوا” ی کانادا، توسط فرد یا افراد ناشناسی مورد حمله قرار گرفت و بر روی دیوار های آن، عبارات توهین آمیزی علیه اسلام و مسلمانان نوشته شد.

اسلام هراسی در “مدارس ابتدایی” کانادا +عکس

مرکز تحصیلات اسلامی اهل بیت در “اوتاوا” ی کانادا، توسط فرد یا افراد ناشناسی مورد حمله قرار گرفت و بر روی دیوار های آن، عبارات توهین آمیزی علیه اسلام و مسلمانان نوشته شد.
اسلام هراسی در “مدارس ابتدایی” کانادا +عکس

فروش بک لینک

مرکز فیلم