فتوایی برای “قتل بستگان”!

گروه تروریستی داعش در فتوایی از عناصرش خواسته است تا بستگان خودشان را به قتل برساندند.

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

خبر فرهنگیان