آیا “شرف الشمس” وسعت روزی و توفیق در عبادت را به همراه دارد؟/ ماجرای 19 فروردین و شرف الشمس +عکس

آیا “شرف الشمس” وسعت روزی و توفیق در عبادت را به همراه دارد؟/ ماجرای 19 فروردین و شرف الشمس +عکس
در باور عامیانه، «شرف‌الشمس» نگین انگشتری زردرنگ است که بعضی‌ها به نیت گشایش در کارها به دست می‌کنند.

آیا “شرف الشمس” وسعت روزی و توفیق در عبادت را به همراه دارد؟/ ماجرای 19 فروردین و شرف الشمس +عکس

در باور عامیانه، «شرف‌الشمس» نگین انگشتری زردرنگ است که بعضی‌ها به نیت گشایش در کارها به دست می‌کنند.
آیا “شرف الشمس” وسعت روزی و توفیق در عبادت را به همراه دارد؟/ ماجرای 19 فروردین و شرف الشمس +عکس

خرید بک لینک