قربانیان آزار جنسی خواستار دیدار با پاپ شدند

قربانیان آزار و اذیت جنسی کشیش ها درخواست کرده اند با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیدار کنند.

مرجع سلامتی

ساخت بنر