ارس پی سی مجله ارس پی سی

0

موج انفجار شهاب‌سنگ چلیابینسک

در سال 2013 شهاب‌سنگ چلیابینسک با عبور از جو زمین توانست خود را به بخشی از روسیه برساند تا یکبار دیگر هشداری به زمینیان باشد. با سایت علوم اسپاینس همراه شوید. در 15 فوریه...

0

چرا صداقت در کسب و کار اهمیت دارد؟

اشتراک‌گذاری مدیریت کسب و کاری که به اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی خود افتخار می کند کار آسانی نیست و به همین جهت، بسیاری از شرکتها به نام کسب درآمد، بیش از آنچه که باید...