ارس پی سی مجله ارس پی سی

0

نابغه ی غمگین، لودویگ بولتزمان

لودویگ بولتزمان از بزرگترین شخصیت های علمی تاریخ است که پا در مرزهایی از علم گذاشت که به مرور موجب جنون او شد. با سایت ارس پی سی همراه شوید. 20 فوریه 1844 در...