ارس پی سی مجله ارس پی سی

0

سیاره ی ایکس ممکن است چیز دیگری باشد!

داستان تخیلی سیاره ی ایکس امروزه نه تنها به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده بلکه اخیرا حتی ماهیت احتمالی این سیاره نیز زیر سوال رفته است. با سایت علوم اسپاینس همراه شوید. در سال...

0

موج انفجار شهاب‌سنگ چلیابینسک

در سال 2013 شهاب‌سنگ چلیابینسک با عبور از جو زمین توانست خود را به بخشی از روسیه برساند تا یکبار دیگر هشداری به زمینیان باشد. با سایت علوم اسپاینس همراه شوید. در 15 فوریه...